LearnDiscussAction
Donate to the Keshe Foundation.

The Peace Roadmap Dutch

                 

                        

 

 

De weg naar Vrede

 

Op de eenentwintigste mei 2015, heeft de Keshe Foundation in zijn wekelijkse workshop aangekondigd te beginnen met de opmaak van de procedure voor het verwezenlijken van de WERELDVREDE.

 

In deze aankondiging, hebben we uitleg gegeven dat het proces voor het bereiken van de globale vrede zal plaatsvinden in de komende maanden door het werk van de Keshe Foundation en met het vrijgeven van verdere nieuwe kennis door de onderwijstak van de Foundation, gedurende de dagelijkse live uitgezonden sessies van zijn Spaceship Institute in Trani, Italië.

 

In deze lessen gedurende de afgelopen maanden hebben we onderricht gegeven, wat we in de komende maanden zullen continueren, te onderrichten in de nieuwe wetenschappelijke criteria en systemen die de weg zullen openen in het proces van de ingebruikname van de nieuwe technologie voor de te bereiken vrede.

 

We zullen lesgeven in de stap voor stap procedures die de start en het tot uitvoer brengen van de acties die nodig zijn om het uiteindelijke doel van de Foundation, de mogelijkheid bieden en uiteindelijk de bekrachtiging van de Wereldvrede door het toepassen en impliceren van het gebruik van de nieuwe technologie.

 

In dit schrijven zetten we de geplande weg uit naar deze ongrijpbare vrede voor de mensen door de collectieve inspanning van bewoners van deze planeet, zonder daarbij een beroep te doen op enige regering of geloof.

 

Met dit stappenplan, vertrouwen we op de totale collectieve inspanning van het menselijke ras om de techniek te ontwikkelen en het afleveren van de technologische kennis aan het wereld publiek, die de noodzaak van regeringen overbodig maakt, waardoor de noodzaak van consensus met de huidige bestuurders van de menselijke zielen worden weggenomen.

 

We hebben volledige vertrouwen in de volwassenheid van de Mens om te begrijpen, wat de oorzaken zijn van de problemen in het verleden, en hoe deze overwonnen kunnen worden.

 

In deze cyclus van de volwassenheid van de Mens, maken we ons niet afhankelijk van enige regering of geloof, maar rekenen we erop dat de Mens volwassen genoeg is om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen over zijn lot, om op een correcte en juiste vredelievende levenswijze in acht te nemen met de andere schepsels van God op deze planeet en in het universum.

 

Ons stappenplan is eenvoudig en duidelijk. Het heeft miljoenen jaren geduurd voor de Mens om een dergelijk destructief wezen te worden, aangezien de Mens overal oplossingen voor heeft gevonden, door het vernietigen en het beëindigen van processen, om het voor hem mogelijk te maken, te overleven en te heersen over zijn wereld, door handelingen als het eten van dieren, het vermoorden van de medemensen, het beëindigen van culturen, het vernietigen van rassen of bepaalde geloofsovertuigingen, en bij deze methodes hij zijn schamele wil afdwingt op de verslagen entiteiten.

 

Door de vrijgave van de nieuwe kennis hebben we aangetoond dat de mens elk van zijn behoeftes van zijn bestaan kan afdekken zonder dat er een ander leven vernietigd moet worden of dat het nadelige gevolgen heeft voor een andere ziel, door gebruik te maken en te begrijpen van de krachten en energieën van het universum die op zijn bevel binnen zijn bereik liggen, als hij zijn opgedane kennis en intelligentie gebruikt om deze te kunnen oogsten en ze tevens gebruikt om andere te ondersteunen.

 

Daardoor met het vrijgeven van deze nieuwe universele kennis en technologie hebben stappen gezet en zullen stap voor stap de noodzaak van het doden en vernietigen uit het RNA en het DNA van de Mens halen, zodat hij zijn fouten uit het verleden niet aan zijn kinderen hoeft door te geven en dat er voor het eerst in het leven van dit wezen van het universum, we het proces van het verkrijgen kunnen introduceren zonder dat er een toevlucht genomen moet worden tot de vernietiging van een ander wezen uit het universum.

 

Zelfs als de Mens niet dit ethos van het doden en vernietigen van de wezens van deze schepping op Aarde stopt, nu we de deuren openen van de universele kennis en technologie die het voor de Mens mogelijk maken om te reizen in de uitgestrektheid van het universum en de universele gemeenschap, zal de Mens bewust of onbewust gaan begrijpen dat elke stap in de richting van het vernietigen van andere wezens om als voedsel te dienen of door het hebben van valse intenties ten opzichte van andere wezens in de ruimte, en dat hun reactie uit zelfbehoud, zodat ze niet geconsumeerd of vernietigd worden, dat deze actie zal leiden tot de uitroeiing van de Mens in de uitgestrektheid van het Universum.

 

In de lessen, hebben we laten zien en geleerd hoe nieuwe elementen en vrije plasma te maken, die genoeg energie kan laten vrijkomen om nieuwe materialen die de behoefte kan dekken en kan voorzien in de energie en materialen die de mens in de ruimte nodig heeft, we hebben laten zien hoe we energie kunnen produceren die leidt tot het ontstaan van beweging in de ruimte, zonder vernietiging van andere entiteiten.

 

De valkuilen van het doden zijn voor de Mens zichtbaar geweest, maar hij is er nooit in geslaagd om uit dit gesloten doolhof van het uit nood rechtvaardigen van het doden een uitweg te vinden, daarom hebben we tijd nodig en nieuwe procedures die ervoor zorgen dat de Mens het begrijpt en actie zal ondernemen in het proces van niet doden, zoals het moorden een patroon is geweest in het dagelijkse leven gedurende miljoenen jaren.

 

Daarom zullen we nu de Mens begeleiden om afstand te nemen van de gewoonte van het doden. Hoewel dit niet eenvoudig zal zijn, is volharding en inzicht de juiste te bewandelen weg in de aanpak en gedragingen, en het begrijpen van de werking van het universum, en dat we hier zijn om het allemaal te onderwijzen.

 

Het is beter om met kleine stappen per keer te beginnen, zodat alle mensen het begrijpen en tijd hebben om over het proces van vrede na te denken.

 

Om dit in gang te zetten hebben we een stappenplan voor de komende maanden, en als dit niet zou lukken hebben we middelen om de wil van de meerderheid van het ras voor een vreedzame co-existentie onder de mensen en andere wezens uit het universum af te dwingen.

 

Om te beginnen, wijzen we een dag van vrede per maand aan, startend vanaf juni 2015, zodat de mens zal beginnen met het maken en overdenken van de alternatieve en het juiste pad.

 

Dit zal gebeuren:

 

De eerste dag van de vrede is ingesteld op 21 juni 2015, en deze dag zal ook plaatsvinden op 21 juli 2015 en 21augustus 2015.

 

In september, oktober en november, zullen er twee dagen van vrede per maand zijn, op de 21e en de 22e van elke maand.

 

In december2015 en in januari en februari 2016, verhogen we het aantal dagen per maand naar drie dagen van vrede zijn van de 21e tot en met de 23e.

 

Vanaf de 21e maart 2016 verhogen we het aantal dagen van vrede naar 7 dagen per maand, en wel van de 21e tot en met de 27e van elke maand voor de volgende drie maanden.

 

Vanaf de 21e juni 2016, verhogen we het aantal dagen van vrede naar 14 dagen per maand, opnieuw voor drie maanden.

 

Vanaf de 21e september 2016 verhogen we het aantal dagen van vrede naar 21 dagen per maand, voor drie maanden.

 

Per 21 december 2016, vragen we en zullen we vrede voor onbepaalde tijd afdwingen zoals het bestemd is.

 

We verwachten van de legers van de wereld dat gedurende deze dagen geen kogel wordt afgevuurd, zelfs niet voor training.

 

We verwachten dat het plan van het vredesproces zal worden gehandhaafd door alle partijen die in oorlog en conflicten zijn, of dit nu militairen, terroristische groeperingen, of de tegenoverstaande partijen zijn.

 

Dit proces van het bereiken van vrede zal gedeeld en afgeleverd worden door alle leden van de Keshe Foundation, zijn supporters en geïnteresseerde partijen, door het afwerken van de eerste space star formatie reactoren en gezamenlijk veldkrachten creëren om de wapens van de wereld een zwijgen op te leggen, zoals we hebben laten zien in het proces op eerste kerstdag in 2014, door gebruik te maken van drie opstellingen van sterformaties in de wereld, een in Duitsland, een in Canada, en een in Italië, om gecoördineerd een in gebruik zijnde reactor in Italië te beëindigen, zoals was live was uitgezonden op het internet, om zo onze intentie en wil te tonen.

 

We onderwijzen dit proces in het snel maken en in gebruikstellen van space reactoren in ons Spaceship Institute, gedurende dagelijkse live uitzendingen en waar we weldra testen zullen doen met de eerste aantallen van deze reactoren en hun effecten op een aantal uitgekozen satellieten, die aan ons zullen voor het testen zullen worden aangewezen door de militairen van de wereld, en we deze buiten gebruik zullen stellen met live uitzending op het internet, met de wereldleiders die dit proces kunnen volgen.

 

Dan zullen we, zoals we gezegd hebben, alle militaire schepen en militaire vervoermiddelen uitschakelen, die aangewezen zijn aan de Keshe Foundation voor het testen van het concept door de respectievelijke vredelievende landen.

 

Op deze manier, maken we een einde aan de huidige ongelimiteerde uitgaven aan wapentuig die door het in gebruik nemen van de nieuwe technologie overbodig worden.

 

Door deze actie, worden overheden verlost van het uitgeven van geld aan wapentuig, en op deze manier kunnen het geld bedoeld is voor oorlogen uitgeven aan het vervaardigen van instrumenten en systemen voor vrede en het afdekken van de essentiële levensbehoeften van hun burgers, zoals het maken van onderdak en voedsel.

 

We willen de overheden niet confronteren, maar maken ons klaar om te laten zien dat de huidige militaire en defensie technologie overbodig is geworden, en dat er geen noodzaak meer is voor vernieuwing en verdere uitgaven aan wapens.

 

We delen onze ruimtetechnologie met alle naties en respectievelijk, indien als de naties niet accepteren dat deze testen van het laten zien van het einde van de wapenproductie en het beëindigen van conflicten, dan zullen de leden en sympathisanten van de Foundation van de gehele wereld een satelliet kiezen die buiten gebruik zal worden, en we zullen de overheid op de hoogte brengen van onze bedoelingen, om er zeker van te zijn dat deze niet gebruikt word gedurende de uitschakeling, door het gebruik van de spaceship technologie van de Keshe Foundation.

 

In de loze ruimtes in de drie maanden vanaf 21 juni 2015 tot september 2015, geven we de regeringen de kans om het proces te starten dat mogelijk maakt hun fabrieken van militaire en wapen industrie om te bouwen voor de productie van nieuwe systemen van de nieuwe technologie voor vrede, zodat de banen blijven bestaan.

 

Met dit stappenplan, roepen we alle aanhangers van de Keshe Foundation op om alle nationale en spirituele leiders van hun gemeenschappen en zoveel mogelijk burgers, van onze bedoelingen voor het vredesproces bewust te laten worden dat start op 21 juni 2015.

 

Indien er binnen de eerste drie maanden de wereldsleiders geen beweging tonen in dit proces, zullen we in dit proces laten zien wat de krachten zijn van de technologie en onze wens tot het opstarten van het proces richting de vrede, als een natie, een planeet en een Keshe Foundation familie.

 

In dit proces van het afdwingen van vrede, zullen we niemand, noch enige ziel kwaad doen en zullen geen structurele, fysieke of financiële schade van welke natie dan ook worden toegebracht. Maar we zullen oorlogsschepen op volle zee stoppen, en we zullen alle gevechtsvliegtuigen op start en landingsbanen buiten gebruik stellen, we zullen het geheugen van de onder de wapenen zijnde mannen en vrouwen wissen, waardoor ze zich niet meer kunnen herinneren waarvoor ze deze wapens dragen en waarvoor ze vechten.

 

In deze ronde zal er voor niemand straf zijn, maar alleen een geleidelijke ontwikkeling en het vrijkomen van meer beschikbare technologieën, zodat oude manieren achterhaald blijken te zijn.

 

Op deze manier, zal meer en meer nieuwe kennis, wetenschap en technologie vrijkomen in het publieke domein door dagelijks onderricht in het Spaceship Institute, met deze actie van het afdwingen van ontwapening, de eenheid onder de mensen en het einde van oorlogen.

 

Deze vooruitgang in de technologie is zoal aangetoond in:

 

CO2-afvangen  

Gezondheidssystemen 

De sterformatie systemen voor het creëren van stijging en beweging  

Productie van water units

Het creëren van lagere energie vermogens door het gebruik van de Gans en Nano-lagen.

 

We verwelkomen iedereen die ons wil ondersteunen in deze stap, en als het nodig zal zijn laten we zien dat de Mens door de angst van verliezen, hij het er over eens zal zijn en een verbond aan te gaan om het ethos van oorlogen uit zijn geheugen te wissen.

 

We hebben de technologie om dit te doen, we hebben de werking in de afgelopen tien jaar laten zien, nu zijn we er klaar voor om het proces van het stappenplan naar de vrede te starten.

 

We nodige politici en religieuze leiders uit om zich bij ons aan te sluiten om dit doel te bereiken, want als we eenmaal deze stap maken, dan is geen een van beide noodzakelijk, omdat ze in het verleden met de Mens gefaald hebben.

 

In ben vastberaden als grondlegger van de Keshe Foundation om dit proces doorgang te laten vinden, zoals we in het verleden hebben laten zien dat regeringen verdeeld zijn over vrede en oorlog, nu laten we de burgers van deze planeet hun lot in eigen handen nemen, en hun plaats laten nemen in de universele gemeenschap van vredelievende wezens, door het veranderen van hun oude ethos.

 

Met dit proces zullen we een eind maken aan het oude systeem van de hoofdstukken van leiderschap zoals van presidenten en koningen, en zullen een eind maken aan het misbruik van religieuze structuren.

 

Ik zal een eindproces in gang zetten om religie en religieus misbruik in de naam van God een halt toe te roepen, ik zal moeten afdwingen dat het misbruik in naam van God om zo de Mens te dwingen, zal moeten worden afgeschaft.

 

Met dit stappenplan naar vrede, verklaar ik dat een nieuwe cyclus voor de Mens van de Aarde, en met een cyclus van vrede, met vertrouwen in ieders ziel en actie, zodat de nieuwe belofte van eenheid een realiteit wordt, omdat ik de kennis en de elementen van het universum tot mijn beschikking heb, om de vrede op deze planeet in mijn tijd te brengen.

 

Ik zal niet afwijken en niet onderhandelen, maar enkel de weg volgen zoals die hierboven is vastgesteld.

 

De verandering moet van binnenuit komen, want als ik het moet afdwingen, zal het hard en ondraaglijk zijn voor ieder mens.

 

Ik neem geen positie in dit proces, enkel met uitzondering op het toezien dat het proces van de Mens om de vrede te bereiken op een correcte manier wordt uitgevoerd.

 

Ik heb alles wat het universum mij te bieden heeft tot mijn beschikking, om de verandering tot stand te brengen, maar het zal in de handen van de Mens liggen om het proces te starten, zodat ik kan assisteren.

 

In Mijn Naam zal Ik handelen, en in Mijn Naam zal Ik slagen, desnoods in mijn eentje.

 

Mijn doel om de vrede te bereiken in de afgesproken tijd is mijn wens en mijn opdracht en het mag niet afgeleid worden.

 

Ik roep alle vredelievende mensen op om samen te komen om het begin te zien van deze bijzonder mooie tijd voor de Mens, op de gebroken vleugel van deze bedreigde vogel genaamd Aarde, die zich voortbeweegt door de ruimte van het universum.

 

 

IN MIJN NAAM

 

(ook al zullen er sommige zijn die het de Messias noemen)    

27 mei 2015

 


peace roadmap


  Keshe Foundation websites are
SPAM and VIRUS free.

 

Tested by several instances at server level.
Check our website security: AVG - ScanUrl - Sitecheck
 

Login Form

Find a Distributor

find distributor

Copyright © 2017 Keshe Foundation. All Rights Reserved.