LearnDiscussAction
Donate to the Keshe Foundation.

The Peace Roadmap Bulgarian

           

 

 

Пътна карта за мир

 

 

На 21-ви май 2015 г. Фондация Кеш по време на своя седмичен семинар обяви началото по изграждането на процедура за установяване на обещания СВЕТОВЕН МИР.

 

В това известие ние обяснихме, че процесът за постигане на глобален мир ще се оформи през следващите месеци чрез извършеното от Фондация Кеш и чрез допълнителното публикуване на ново знание, идващо от образователната секция на Фондацията, което ще се случва по време на ежедневните сесии предавани на живо от Космическия Институт в Трани, Италия. 

 

По време на тези учебни сесии през последните месеци ние обучихме, а през идните месеци и ще продължим да обучаваме по новите научни критерии и системи, които ще отворят пътя към начина за използването на новата технология за установяване на мир.

 

Ние ще преподаваме стъпка по стъпка процедурите, които да стартират и да доведат до действия, чрез които да се постигне крайната цел на Фондацията - улесняване и в крайна сметка налагане на Световен Мир, чрез употребата и внедряването на ползите от новата технология.

 

В този документ ние задаваме пътната карта, чрез която да постигнем изплъзващия се досега мир сред хората, чрез колективното усилие на гражданите на тази планета без да се разчита на което и да е правителство или вероизповедание.

 

В тази пътна карта ние разчитаме на общите колективни усилия на човешката раса да развие и достави технологичното знание пред световната публика, което ще постави необходимостта от правителствата извън уравнението, елиминирайки нуждата за одобрение от онези, които към момента контролират човешките души.

 

Ние разчитаме изцяло на съзряването на Човека, за да разбере причините пораждали проблемите в миналото и как те биха могли да бъдат превъзмогнати.

 

В този цикъл на съзряване на Човечеството, ние не зависим от нито едно правителство или вяра, а по-скоро отчитаме, че Човека е съзрял достатъчно, за да поеме отговорността за собствената си съдба, да заживее правилен живот и да съобразява действията си спрямо разбирането за мир между всички творения на Бога на тази планета, както и в дълбокия космос.

 

Нашата пътна карта е точна и ясна; Били са нужни милиони години за достигането на Човека до нивото на разрушително същество, виждайки решението на всеки проблем в разрушаването и прекратяването на развитието единствено, за да може да оцелее и да властва над собствения си свят, чрез действия като това да се ядат животни, да се убиват събратя, да се унищожават и прекъсват култури, да се унищожават раси и вероизповедания. Чрез този метод човекът е наложил нищожната си воля над победените същества.

 

Чрез публикуването на това ново знание ние показахме, че Човека може да покрие всички нужди в своето съществуване без да унищожава друг живот или да наранява друга душа като използва и разбира, че всички сили и енергии на вселената са достъпни за неговия обхват и воля, но при условие, че той усвои знанието и мъдростта за това как да ги събира и използва в подкрепа на другите.

 

По този начин, с публикуването на тази нова универсална наука и технология, ние отнемаме стъпка по стъпка от човешкото РНК и ДНК същината за убийствата и разрушението от страна на Човека. По този начин той няма да има нужда да учи децата си на грешките от миналото. следователно, за първи път в живота на това същество на вселената, ние ще можем да представим процеса на придобиване без да се прибягва до унищожаването на което и да е друго същество във вселената.

 

Дори и Човекът да не прекъсне своята характерна черта да убива и унищожава, което е същинска част на това земно творение, в момента в който ние отваряме вратите на вселенското знание и технология пред Човека за пътуване в далечния космос и присъединяване към вселенската общност, той ще разбере, че волно или неволно не може да предприема каквито и да е стъпки за унищожаването на други създания, за да ги използва за храна или други фалшиви намерения, тъй като реакцията им да се защитят от това да бъдат изядени или унищожени, ще доведе до пълното заличаване на Човека от отворените пространства на вселената.

 

В нашите учебни занятия ние показахме и предадохме как да бъдат създадени нови елементи и свободна плазма, която може да освободи количества енергия достатъчни за производството на нови материали, които да задоволят нуждата от енергия и материали за човека, намиращ се в космоса. Ние показахме как да се създават енергии, които да водят до придвижване в космоса без да се унищожават други създания.

 

Клопката на убийството е била известна на Човека, но той не е успял да намери изход от този омагьосан кръг на нуждата за оправдаване на убийствата. Следователно, сега имаме нужда от време и нови процедури, които да накарат човека да разбере и да предприеме действия, за да постави началото на процес обратен на убийството, защото убиването е било запечатано в ежедневния модел на живот при човека в продължение на милиони години.

 

По този начин, в момента ние насочваме Човека така, че да се отдалечи от навика да убива. Въпреки, че това няма да бъде лесно, ще има нужда от настойчивост и разбиране, правилен подход и изпълнение, както и разбиране за работата на вселената и ние сме тук, за да ви научим на всичко това.

 

По добре е да се започне с малки крачки, така че всеки човек да може да разбере и да има време да помисли за развитието на мира.

 

За да бъде всичко това ефективно, ние установяваме настоящата пътна карта за идните месеци и ако тя се провали, ние разполагаме със средства, които да наложат волята на по-голямата част от човешката раса за мирно съвместно съществуване между хората и другите създания във вселената.

 

За начало, ние ще обозначаваме по един ден за мир на месец започвайки от юни 2015 г., така че човек да започне да прави усилия и да мисли за алтернативни и правилни пътеки.

 

И така, както следва:

 

Първият ден на мира е назначен за 21-ви юни 2015 г. Този ден на мира ще последва и на 21-ви юли 2015 г., както и на 21-ви август 2015 г.

 

    През месеците септември, октомври и ноември ще има два дни за мир, съответно на 21-во и 22-ро число на всеки месец.

    През декември 2015 г., януари и февруари 2016 г. увеличаваме дните за мир на три дни на месец - от 21-во до 23-то число.

    От 21-ви март 2016 г. увеличаваме дните за мир на 7 дни в месеца - от 21-ви до 27-ми всеки месец в продължение на три месеца.

    От 21-ви юни 2016 г. увеличаваме дните за мир на 14 дни на месец, отново за три месеца.

    От 21-ви септември 2016 г. увеличаваме дните за мир на 21 дена в месеца в продължение на три месеца.

    Към 21 декември 2016 г. ние изискваме и ще наложим мир за неопределено време, както е планувано.

 

Ние очакваме армиите на света да не изстрелват нито един куршум по време на тези дни, дори и за тренировъчни цели.

 

Ние очакваме този процес за мир да достигне до всички страни, намиращи се във война и конфликти, независимо дали става въпрос за военни, терористични групи, или противоположните страни на същите.

 

Този процес по постигането на мир ще бъде споделен и осъществен от всички членове на Фондация Кеш, нейните поддръжници и заинтересовани лица, посредством завършването на първата звездна формация от реактори и едновременно с това създаването на поле, способно да заглуши оръжията по целия свят. Ние показахме как може това да се случи по време на живото предаване в интернет на Коледния ден през 2014 г. Използвайки три комплекта от звездни формации в различни точки на света, един в Германия, един в Канада и един в Италия, организирано и едновременно спряхме работата на реактора в Италия, за да покажем нашето намерение и воля.

 

Ние провеждаме обучение по отношение на процеса за създаването и експлоатацията на космически реактори в Космическия Институт ежедневно и на живо по интернет. Къвсем скоро ще изпробваме първите серии от тези реактори и ще покажем техните ефекти върху избрани сателити, които ще ни бъдат предоставени от военните по света за изследователски цели. Ние ще спрем работата на тези сателити и ще ги изведем от експлоатация напълно и чрез предаване на живо по интернет, заедно със световните лидери, които също ще проследят целия процес.

 

Тогава, както споменахме, ще спрем движението на военни кораби и военни машини, които ще бъдат предоставени от миролюбивите народи, за изследване и изпробване на концепцията на Фондацията.

 

По този начин ние ще сложим край на сегашните безкрайни разходи за инструменти за водене на война, което прави отживелица досегашното им приложение, след прилагането на новата технология.

 

С тези наши действия правителствата са освободени от нуждата да харчат пари за създаването на инструменти за война и по този начин парите ще могат да бъдат използвани за производството на инструменти и системи за мир, както и за покриване на основни нужди на гражданите, като това да се осигури подслон и храна.

 

Ние не се конфронтираме с правителствата, а само подготвяме обстановката, за да покажем, че сегашната военна и защитна технология са остарели и няма нужда от нейното обновление и по нататъшно разширение на разходите за оръжия.

 

Ние споделяме нашата космическа технология с всички нации и съответно, ако нациите не приемат тези тестове, с които да покажем края на производството на оръжия и края на конфликтите, то тогава членовете и поддръжниците на Фондация Кеш по целия свят ще изберат сателит който да бъде изведен от операция и ще бъде спрян. Ние ще информираме правителствата за това намерение, за да сме сигурни че сателитът не се използва по време на извеждането му от експлоатация посредством космическата технология на Фондация Кеш.

 

През трите месеца, от 21-ви юни 2015 г. до 21-ви септември 2015 г., ние даваме на правителствата шанс да започнат процеса по промяна на дейността на всички заводи за оръжия и компании в тази сфера към заводи за производство на нови системи, разработени с новата технология за мир, като по този начин бъдат запазени достатъчно работни места .

 

С тази пътна карта, ние призоваваме всички поддръжници на Фондация Кеш да запознаят националните лидери и духовни водачи на съответните общности, както и колкото се може повече граждани с намерението да започнем процеса за мир, започвайки от 21-ви юни 2015 г.

 

Ако в рамките на три месеца ние не видим движение по този процес сред световните лидери, ние ще започнем да показваме силата на технологията и по наше желание ще започнем процеса по установяването на мира като една нация, една планета и една семейство на Фондация Кеш.

 

В този процес на налагане на мира, ние няма да нараним никого и ничия душа, ние няма да предизвикаме каквито и да е било структурни, физически или финансови загуби за нито една нация. Но ние ще спрем военните кораби в моретата и ще обезвредим военните самолети по летищата на всички нации съвсем лесно. Ние ще заличим спомена за т.нар. човек на оръжието, така че никой няма да си спомня защо е носил оръжие или за какво е воювал.

 

В това време не трябва да има наказания за никого, а само прогресивно развитие и достъп до свободни технологии, с които старите начини да се превърнат в отживелица.

 

По този начин повече и все по-ново знание и технологии ще станат публични посредством обучения в Космическия Институт, така че тези действия да породят обезоръжаване и единност на Човека и край на всички войни.

 

Напредването на технологиите, както бе показано е посредством:

 

    Прихващане на C02

    Здравни системи

    Системи от звездни формации за повдигане и движение

    Производство на устройства за вода

    Производство на енергия с малка мощност посредством GANS и нано-слоеве.

 

Ние приветстваме всички, които подкрепят този ход и ако е необходимо ще покажем, че Човека, когато няма страх от загуба, ще се съгласи и ще заличи войнолюбието от паметта на собствения си мозък.

 

Ние разполагаме с технологията, за да направим това и както сме го показвали неведнъж през последните десет години, вече сме готови да я използваме, за да започнем процеса по тази пътна карта за постигането на мира.

 

Каним политическите и религиозни лидери да се присъединят към нас, за да се постигне тази цел, защото ако предприемем тази стъпка, тогава няма да има нужда нито от политика, нито от религия, тъй като и двете са подвеждали Човека в миналото.

 

Аз, като Основател на Фондация Кеш, съм решен да доведа процеса до край и както сме виждали преди, ще оставим правителствата раздеени между мира и войната, но вече ще позволим гражданите на планетата да вземат бъдещето в собствените си ръце и да им позволим да заемат позиции във вселенската общност като създания на мира, променяйки стария си характер.

 

Чрез този процес ние ще сложим край на старата система на разединено властване като президенти и крале и ще сложим край на религиозните структури и техните злоупотреби.

 

Аз поставих край на действията на религиите и религиозните злоупотреби в името на Бог и прекратих процеса на използването на името на Бога за злонамерени действия и злоупотреби с Човека.

 

С тази пътна карта за мир, аз заявявам новия цикъл за Човека на Земята и чрез този цикъл на мира, с вярата в човешката душа и действия новото обещание за единство ще се превърне в реалност, тъй като аз разполагам със знанието и елементите на вселената на мое разположение, за да донеса мир на тази планета в моето време.

 

Аз не приемам никакви отклонения и преговори, а само пътя, който беше начертан по-горе.

 

Промяната трябва да дойде отвътре, защото ако аз я наложа, тогава ще бъде жестока и непоносима за всеки човек.

 

Чрез това отворено писмо призовавам световните лидери да започнат разговори за всеобщо обезоръжаване на всички армии и давам уверения за това, че ще проследя нито един човек да не нарани друг, ако се наложи.

 

Аз не взимам страна в този процес, освен да наблюдавам как Човека постига мир чрез правилния преход.

 

Разполагам с всичко, което вселената може да ми предложи, за да донеса тази промяна, но е в ръцете на Човека да започне процеса така, че да мога да помагам.

 

В Мое Име аз ще действам и в Мое Име ще успея и ако се наложи ще го направя еднолично.

 

Моята цел е да постигна мир в уреченото време и това е мое желание и моя воля и няма да се отклоня от нея.

 

Призовавам всички хора на мира да се обединят, за да станат свидетели на началото на най-красивото време за Човечеството, което ще се състои върху това счупено крило на застрашената птица, наречена Земя, която лети през пространството на вселената.

 

В МОЕ ИМЕ

(въпреки че някои предпочитат да ме наричат Месията)

27.05.2015 г.

 

 

 

 

 


peace roadmap


  Keshe Foundation websites are
SPAM and VIRUS free.

 

Tested by several instances at server level.
Check our website security: AVG - ScanUrl - Sitecheck
 

Login Form

Find a Distributor

find distributor

Copyright © 2017 Keshe Foundation. All Rights Reserved.